חובה עלינו, דורות ההמשך של נספי וניצולי השואה, להזכיר ולהנציח את קורבנות השואה שנספו רק בשל היותם יהודיים. את אלה ששרדו את מחנות ההשמדה ונפטרו אחרי זוועת השואה שעברו. עם ישראל מבכה את מתיו, ואלו החיים מוכיחים לכל אחד בעולם ש"עם ישראל חיי". אנחנו מתנערים מתופעות אנטישמיות בעולם, ופועלים לחיזוק הידע על מאורעות השואה. עזרו לנו להפיץ את השרשרת הזאת בעולם, הדליקו נר, או הביעו  את רגשותיכם עם אחד המונצחים בשרשרת זאת. אסור לנו לשכוח אותם, ואת הדורות שיכלו להיות להם. יש לכם מקורבים נספי שואה, או כאלה שנפטרו לאחר מכן. העלו את זכרם, שתפו את השרשרת הזאת בעולם. תמיכתכם חשובה לנו , במסע הכחשת השואה

,בברכה

.עמותת דורות ההמשך נושאי מורשת השואה והגבורה

info@memorialine.com :דברו איתנו

It is our duty, the descendants of the Holocaust victims and survivors, to remember and commemorate those who perished in the Holocaust only because they were Jewish. We must also remember the survivors of the concentration camps that have passed away since. The Jewish people morn their dead. Yet the continuity and flourish of the Jewish people demonstrate everyone, everywhere in the world that “Am Israel Chai – The Jewish nation lives on”.  We protest any and every form anti-sematic expression worldwide, and strive to promote knowledge of the holocaust. Please help us to spread the word. Light a candle or express your feelings by commemorating a victim on this site. We must not forget them, nor the tree of generations that could have off sprung from them. If you have relatives that have perished in the Holocaust, Or Holocaust survivors who have since passed away, upload their information here and spread their memory worldwide. Your contribution is important to us in the struggle against Holocaust denial.

 – The "Continued Generation" Association – Carrying the memory of the Holocaust.

Contact Us:  info@memorialine.com‬